Teen vaikutukset ja kofeiini


Peng Luo

Teetä mainostetaan usein abstrakteilla terveysväittämillä, joiden vaikutukset saattavat olla vain tilastollisesti merkittäviä tai jopa täysin liioiteltuja. Teen merkittävin vaikutus on yleisen olon kohentuminen heti juomisen yhteydessä. Tee antaa rennon, fyysisesti ja/tai henkisesti mukavan olon sekä selkeän ja syvällisen mielentilan. Hyvänmakuisella teellä on helppo korvata muut juomat ja herkut, mikä onkin teen suurimpia hyötyjä yleisterveyden kannalta. Tee on nettonesteyttävä juoma, ja sitä voi hyvin juoda päivän ainoana nesteenä.

Teessä on kolme erityisen tärkeää psykoaktiivista ainetta. Kofeiini virkistää, poistaa uneliaisuutta sekä parantaa suorituskykyä, mutta teessä kofeiinilla on muiden aineiden yhteisvaikutuksesta lempeämpi ja hitaampi vaikutus kuin yksinään vaikka kahvissa. Teaniini rentouttaa, vähentää stressiä, antaa meditatiivisen mielentilan sekä kohottaa keskittymiskykyä ja mielialaa. EGCG eli epigallokatekiinigallaatti vähentää ahdistusta sekä rauhoittaa. Näiden (ja muidenkin) aineiden yhteisvaikutuksesta ja keskinäisistä määristä riippuen jotkin teelaadut ovat piristäviä ja valpastavia, toiset taas enemmän rauhoittavia ja univalmiutta häiritsemättömiä, vaikka kofeiinipitoisuus olisikin sama.

Gramma kuivaa teelehteä sisältää kofeiinia noin 15–35 mg, ja haudutetussa teessä on kofeiinia noin 1⁄4–1⁄2 keskivertoon kahviin verrattuna. Veteen päätyy kofeiinia ja muita aineita sitä enemmän, mitä isompi määrä lehtiä annostellaan ja mitä kuumemmassa ja pidempään lehtiä haudutetaan. Kofeiini irtoaa teelehdistä nopeahkoon, loppua kohden reilusti hidastuvaan tahtiin: 100-asteisessa vedessä puolet siitä irtoaa 2–3 minuutin aikana ja likipitäen kaikki 10 minuutissa, jolloin makukin alkaa olla loppu.

Kofeiinin ja muiden aineiden määriin vaikuttavat kaikkein eniten yksittäisen teelaadun lajike, kasvuympäristö, kasvatustapa ja lehtikoostumus: määriä ei voi suoraviivaisesti yleistää teeluokkien kesken. Kofeiinin ja teaniinin määrää teelaadussa lisää varmimmin kärkisilmujen suuri osuus, teaniinin kohdalla myös varhainen poiminta sekä pensaiden varjostus. EGCG:n määrä on korkeampi vähemmän hapetetussa tai paljon auringonvaloa saaneessa teessä. Teen vaikutukset ovat pitkälti samat teeluokkien välillä; vihreä tee on median suosiossa, koska sitä on käytetty tutkimuksissa paljon.